ที่ ชื่อโรงเรียน รหัส SMIS ที่ ชื่อโรงเรียน รหัส SMIS
1 ราชสีมาวิทยาลัย 30012001 26 หนองน้ำใสพิทยาคม 30042009
2 สุรนารีวิทยา 30012002 27 ปากช่อง 30042012
3 บุญวัฒนา 30012003 28 มัธยมวชิราลงกรณวราราม 30042013
4 มหิศราธิบดี 30012004 29 มัธยมด่านขุนทด 30052001
5 โคราชพิทยาคม 30012005 30 หนองกราดวัฒนา 30052002
6 สุรธรรมพิทักษ์ 30012006 31 หนองบัวละครวิทยา 30052005
7 สุรนารีวิทยา ๒ 30012007 32 ขามสะแกแสง 30052010
8 พุดซาพิทยาคม 30012008 33 ขามทะเลสอวิทยา 30052011
9 อุบลรัตนราชกัญญาฯ 30012009 34 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 30052016
10 บุญวัฒนา 2 30012011 35 เมืองคง 30062001
11 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 30012012 36 เทพาลัย 30062003
12 โนนสูงศรีธานี 30012014 37 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 30062005
13 ศรีสุขวิทยา 30012015 38 เกล็ดลิ้นวิทยา 30062008
14 ธารปราสาทเพชรวิทยา 30012016 39 บึงพะไล 30062009
15 จักราชวิทยา 30022001 40 แก้งสนามนางพิทยาคม 30062010
16 โชคชัยสามัคคี 30022006 41 สีดาวิทยา 30062013
17 เมืองพลับพลาพิทยาคม 30022007 42 หันห้วยทรายพิทยาคม 30072003
18 ห้วยแถลงพิทยาคม 30022009 43 พิมายวิทยา 30072004
19 หนองบุญมากประสงค์วิทยา 30022011 44 พิมายดำรงวิทยาคม 30072005
20 ท่าช้างราษฏร์บำรุง 30022013 45 นิคมพิมายศึกษา 30072006
21 จระเข้หินสังฆกิจวิทยา 30032002 46 ชุมพวงศึกษา 30072007
22 โนนสมบูรณ์วิทยา 30032008 47 ภู่วิทยา 30072010
23 เสิงสาง 30032009 48 มิตรภาพวิทยา 30072011
24 ปักธงชัยประชานิรมิต 30032011 49 กระเบื้องนอกพิทยาคม 30072012
25 สมเด็จพระธีรญาณมุนี 30032012 50 ลำทะเมนไชยพิทยาคม 30072015
Home Download / Tutorial ถามตอบปัญหา/แนะนำระบบ คู่มือ SMSS แบบสอบถาม test
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
505, ถนนโคกกรวด-หนองปลิง, ตำบลโคกกรวด อำเภอมือง จังหวัดนครราชสีมา, 30280 30280 โทร 044 395 223